Тема 1. Введення в спеціальність. Клінічна анатомія, фізіологія та методи дослідження носа та приносових пазух.

Завдання.

1) Реферат на тему: «Клінічна анатомія і фізіологія носа та приносових пазух. Вікові особливості розвитку носа та приносових пазух».

2, 3) Теоретичні питання:

а). Мукоциліарний клирес слизової оболонки носу та приносових пазух: його функції та можливі фактори порушення.

б) Сучасні методи дослідження носу та приносових пазух. Техніка ендоскопічного дослідження носу та приносових пазух.

4) вирішення ситуаційної задачі:

Хвора 28 років, звернулася до оториноларинголога зі скаргами на порушення носового дихання постійного характеру протягом тривалого часу. Визначить, які методи обстеження слід призначити, назвати вірогідні причини такого стану. Обґрунтуйте свою відповідь.

5) написання фрагменту клінічної ситуації:

Опишіть анамнез, клінічні та додаткові дані у пацієнта, який страждає на розлад нюхової функції носу.