Наукова діяльність

НДР кафедри: “Розробка нових методів діагностики та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів і вуха”

№ держреєстрації - 0118U006634

Термін виконання - 2019-2022 рр.

Керівник роботи - проф. В.В.Березнюк;

Відповідальний виконавець - доц. А.В.Зайцев