Березнюк Володимир Васильович

Завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

Докторська дисертація «Хірургічна реабілітація хворих з одно- та двохстороннім хронічним середнім отитом», 1995р.

Визначення, формулювання, планування, і координація всіх видів діяльності кафедри.

Відповідальний за технічне и матеріальне оснащення кафедри;

SCOPUS scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505887955

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0336-9893

Ковтуненко Олександр Васильович, Д.мед.н., професор.

Докторська дисертація «Клініко-морфологічне обґрунтування прогнозування, діагностики та лікування хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії», 2010р.

Керівництво роботою аспірантів.

Чорнокур Олександр Анатолійович, к.мед.н., доцент.

Кандидатська дисертація „Хірургічне лікування хворих на рак гортанної частини глотки із застосуванням ауто- та алотрансплантатів”, 2001р.

Заступник декана І міжнародного факультету з лікувальної роботи;

Член моніторингової групи I міжнародного факультету;

Член групи з внутрішнього аудиту Академії;

Відповідальний за роботу клінічних ординаторів;

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі;

Консультативна лікарська допомога в районах області;

Проведення клінічних досліджень на кафедрі.

Зайцев Андрій Валерійович, к.мед.н., доцент.

Кандидатська дисертація „Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою”, 2002р.

Відповідальний за навчальну роботу;

Відповідальний за методичну роботу;

Відповідальний за науково-дослідну роботу;

Профорг кафедри;

Відповідальний за сторінку кафедри на сайті академії;

Відповідальний за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015;

Відповідальний за документообіг на кафедрі;

Відповідальний за техніку безпеки на кафедрі;

Відповідальний за стандартизацію обладнання кафедри;

Консультативна лікарська допомога в районах області;

Консультативна лікарська допомога пацієнтам з військового шпиталю.

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=nOMcchEAAAAJ

Orchid https://orcid.org/0000-0002-2815-615X

Хоботова Наталія Володимирівна, к.мед.н., асистент.

Кандидатська дисертація „Лікування хворих на поліпозний риносинуїт з використанням лазеротерапії”, 1998р.

Відповідальна за підготовку лікарів-інтернів;

Відповідальна за ведення протоколів засідань кафедри

Ламза Нелла Валеріївна, к.мед.н., асистент

Кандидатська дисертація „Хірургічна реабілітація хворих хронічним слизистим середнім отитом”, 2000р.

Керівник студентського наукового гуртку;

Відповідальна за громадську оборону;

Відповідальна за виховну роботу зі студентами;

Рахманов Васіф Вагіфович, асистент (зовнішнє сумісництво)

Заболотна Ганна Костянтинівна - Старший лаборант

Луценко Ольга Олександрівна - Лаборант