Колектив кафедри 2020


Березнюк Володимир Васильович
Завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

Докторська дисертація «Хірургічна реабілітація хворих з одно- та двохстороннім хронічним середнім отитом», 1995р.

Визначення, формулювання, планування, і координація всіх видів діяльності кафедри.

Відповідальний за технічне и матеріальне оснащення кафедри;

scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505887955

https://orcid.org/0000-0003-0336-9893


Ковтуненко Олександр Васильович
Д.мед.н., професор.

Докторська дисертація «Клініко-морфологічне обґрунтування прогнозування, діагностики та лікування хворих на рак гортані ІІІ-IV стадії»,  2010р. 

Керівництво роботою аспірантів.

Researcher ID
https://publons.com/researcher/3035653/oleksandr-kovtunenko/

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-0562-7684

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=xTRjglcAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com/citations?user=N67l3_oAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Чорнокур Олександр Анатолійович

К.мед.н., доцент.

Кандидатська дисертація „Хірургічне лікування хворих на рак гортанної частини глотки із застосуванням ауто- та алотрансплантатів”, 2001р.

Заступник декана І міжнародного факультету з лікувальної роботи;

Член моніторингової групи I міжнародного факультету;

Член групи з внутрішнього аудиту Академії;

Відповідальний за роботу клінічних ординаторів;

Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі;

Консультативна лікарська допомога в районах області;

Проведення клінічних досліджень на кафедрі.

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=GTm1nAEAAAAJ&hl=ru

Orchid
https://orcid.org/0000-0003-1908-3929

Scopus

Web of Science ResearcherID T-7226-2018
https://publons.com/researcher/T-7226-2018/
https://publons.com/researcher/1844049/oleksandr-a-chornokur/


Зайцев Андрій Валерійович
К.мед.н., доцент.

Кандидатська дисертація „Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою”, 2002р.

Відповідальний за навчальну роботу;

Відповідальний за методичну роботу;

Відповідальний за науково-дослідну роботу;

Профорг кафедри;

Відповідальний за сторінку кафедри на сайті академії;

Відповідальний за впровадження на кафедрі системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001:2015;

Відповідальний за документообіг на кафедрі;

Відповідальний за техніку безпеки на кафедрі.

Відповідальний за стандартизацію обладнання кафедри;

Консультативна лікарська допомога в районах області;

Консультативна лікарська допомога пацієнтам з військового шпиталю.


Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=nOMcchEAAAAJ
Orchid

https://orcid.org/0000-0002-2815-615X


Хоботова Наталія Володимирівна
К.мед.н., асистент.

Кандидатська дисертація „Лікування хворих на поліпозний риносинуїт з використанням лазеротерапії”, 1998р.

Відповідальна за підготовку лікарів-інтернів;

Відповідальна за ведення протоколів засідань кафедри

Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=qWxw-XAAAAAJ&hl=uk


Ламза Нелла Валеріївна
К.мед.н., асистент.

Кандидатська дисертація „Хірургічна реабілітація хворих хронічним слизистим середнім отитом”, 2000р.

Керівник студентського наукового гуртку;

Відповідальна за громадську оборону;

Відповідальна за виховну роботу зі студентами.

Консультативна лікарська допомога в районах області.

Заболотна Ганна Костянтинівна

Старший лаборант

Луценко Ольга Олександрівна
Лаборант